Wie is Greenferm

Greenferm richt zich op de verwerking van dierlijke drijfmest (rundvee,kalveren, varkens en zeugendrijfmest). Op industrietrein de Ecofactorij in Apeldoorn realiseert Greenferm een grootschalige mestverwerking.

GreenFerm is een initiatief van partijen met ruimschootse ervaring in de agrarische- en technische sector en in de ontwikkeling van (duurzame) initiatieven.

GreenFerm heeft in een samenwerking met diverse gerenommeerde marktpartijen een concept ontwikkeld om mest te verwerken welke voldoet aan de Meststoffenwet. Dit concept, bestaande uit een samenspel van bestaande en beproefde technologie├źn, zorgt voor een exportwaardig eindproduct.

Als eerste locatie voor het realiseren van een verwerkingsfabriek is het bedrijventerrein De Ecofactorij te Apeldoorn gekozen. Deze locatie is centraal gelegen in een gebied met een groot mestoverschot. Daarnaast voorziet dit bedrijventerrein door middel van een hierop afgestemd bestemmingsplan ruimte aan installaties zoals in het concept is voorzien.
De verwerkingscapaciteit zal circa 350.000 ton mest per jaar bedragen.

Download hier de cumela-voorwaarden-2013

Doelstelling

Op een zo duurzaam mogelijke en voor de boeren betaalbare wijze, het bedrijfsoverschot mest van boeren verwerken conform de meststoffenwet en te komen tot waardevolle eindproducten welke kunnen worden geëxporteerd en een toegevoegde waarde hebben voor de landbouw.

Greenferm is een initiatief van: