Verwerkingsplicht

Nederland heeft al jaren te maken met een mestoverschot. Dit is een gevolg van de intensieve veehouderij in Nederland. Er worden veel dieren gehouden op een relatief klein oppervlak. Deze dieren produceren meer mest dan verantwoord mag worden gebruikt in de Nederlandse landbouw, omdat dit een negatief effect heeft op het milieu.

Deze mestproductie is niet gelijk verdeeld over Nederland.

Op de afbeelding hiernaast is weergegeven hoe de productie is verdeeld over ons land.

Verplichte mestverwerking

Op 1 januari 2014 heeft de overheid een stelsel in werking gesteld om een duurzaam evenwicht te realiseren tussen mestproductie en mestafzet. Veehouders mogen niet meer mest (in kilogrammen fosfaat) produceren dan ze op eigen grond en via contracten kwijt kunnen. Elke veehouder die meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan, wordt verplicht een percentage van de overschotmest te laten verwerken bij een mestverwerker of te exporteren (dit mag alleen nadat de mest is gehygiëniseerd).

De percentages zijn per regio, per jaar als volgt:

Regio201320142015201620172018201920202021
Zuid10%30%50%55%59%59%59%59%59%
Oost5%15%30%35%52%52%52%52%52%
Overig0%5%10%10%10%10%10%10%10%

Om de te voldoen aan de verwerkingsplicht kan de veehouder met Greenferm een Mestverwerkingsovereenkomst (MVO) afsluiten.