Ecofactorij Apeldoorn

Op de Ecofactorij in Apeldoorn ontwikkelt Greenferm haar eerste mestverwerkingsfabriek met een verwerkingscapaciteit van 350.000 ton.

De Ecofactorij in Apeldoorn is een locatie die uitstekend bereikbaar is omdat deze in de hoek van de kruising van de A1 en de A50 is gelegen. Bij de opzet van de Ecofactorij is duurzaamheid in alle facetten leidend geweest, de verwerkingsfabriek van GreenFerm past hier uitstekend bij. Door hergebruik van proceswater en -warmte, is een uitermate efficiƫnt proces ontwikkelt wat mede door toepassing van een groot aantal zonnepanelen op een duurzame manier wordt voorzien van elektriciteit.

Op 4 februari heeft de Gedeputeerde Staten van Gelderland bekend gemaakt dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen aan GreenFerm voor het oprichten en in werking hebben van een installatie voor het verwerken van dierlijke drijfmest op kavel 19b aan de IJsseldijk te Apeldoorn. Deze ontwerpvergunning zal op 11 februari 2016 ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken. Op het (ontwerp)besluit is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing vanwege de installaties voor de verwerking van dierlijke mest. Hierna zal snel gestart worden met de bouw om zo spoedig mogelijk in bedrijf te gaan.

Het proces

In de fabriek worden diverse processen toegepast welke uiteindelijke resulteren in een tweetal eindstromen. Enerzijds een hoeveelheid afvalwater wat geloosd wordt op het oppervlakte water, anderzijds een exportwaardige dikke fractie.