Inschrijving en reservering mestverwerkingsruimte

De inschrijving voor de mestverwerkingsinstallatie op de Ecofactorij te Apeldoorn is geopend. Door zich in te schrijven reserveren mestleveranciers de verwerking van drijfmest volgens de Meststoffenwet voor een hen zelf te bepalen hoeveelheid drijfmest.

Het inschrijven en verwerken van drijfmest geschied onder de volgende belangrijke voorwaarden:
- een eenmalige inleg van € 1,- per ton drijfmest (jaartonnage 1e jaar inschrijving). Betaling van € 0,50 per ton bij inschrijving en € 0,50 bij verkrijging benodigde vergunningen;
- deze eenmalige inleg wordt in het 1e leveringsjaar in mindering gebracht op de aanvoerprijs;
- de All-in prijs is gebaseerd op een poortgeld van € 11,- per ton (excl. transport, weging en monstername);
- er is een verrekening mogelijk op de aanvoerprijs door meer drijfmest te leveren dan volgens Meststoffenwet verplicht is, via VVO's;
- er worden geen eisen gesteld aan stikstof- en fosfaatgehalte;
- het percentage droge stof gehalte dient tussen de 4-12% te bedragen;
- de looptijd van de mestverwerkingsovereenkomst bedraagt 10 jaar.
- Het transporteren van de drijfmest naar Apeldoorn en het bemonsteren hiervan, gebeurd door een door GreenFerm geselecteerde transporteur.

Bij levering van meer mest dan de verwerkingsplicht ontstaan vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's). Deze VVO's zullen worden verhandeld door GreenFerm. De opbrengsten hieruit vloeien voor 100% terug naar de betreffende mestleverancier, deze worden verrekend met het All-in tarief waardoor deze per ton geleverde mest zal dalen. Hiernaast zullen de mestleveranciers meedelen in de opbrengsten van de dikke fractie. Vertrekpunt is een opbrengst van € 0,= per ton dikke fractie. Van alle meeropbrengsten wordt 50% uitgekeerd aan de mestleveranciers, ook deze opbrengsten worden verrekend met het All-in tarief.

Voorbeeldberekening aanvoerprijs bij levering van 100% bedrijfsoverschot:

Levering2.500 ton
Afstand25 km
All-in tarief per ton€ 15,55
Verwerkingsplicht35%
VVO's65%
Fosfaatgehalte5 kg per ton mest
Totaal fosfaat VVO's8.125 kg fosfaat
Opbrengst per VVO€ 1,50 per kg fosfaat
Opbrengst uit VVO's€ 12.187,50
Kosten verwerking€ 38.875,00
Afzetkosten mest totaal€ 26.687,50
Afzetkosten mest per ton€ 10,68 per ton mest


Om het mestoverschot voor uw bedrijf te berekenen kunt u gebruik maken van de Mestcheck te vinden op www.mestcheck.nl

Aanvraagformulier mestverwerkingsovereenkomst (MVO)

Aanvraagformulier mestverwerkingsovereenkomst (MVO)

Neem contact op

Contactinformatie

  • GreenFerm BV
  • Luntersekade 1
  • 6744 PG Ederveen
  • (0318) 570288
  •  
  • info@greenferm.nl
  • Kvk: 58399313
CONTACT

Actueel nieuws

Nieuwsbrief November 2017...

Bekijk onze nieuwsbrief van november 2017.

...